การเคลือบ (Seasoning) และทำความสะอาด กระทะเหล็กหล่อ (Cast iron Skillet Cleaning)

หากเรามีของสิ่งใดแล้วเราก็อยากจะให้ของเหล่านั้นคงอยู่กับเราไปนานๆ และอาจจะเรียกว่าไม่พัง ไม่เส